Over de Culturele Raad Wierden

Informatie over de Culturele Raad Wierden

De Stichting Culturele Raad Wierden, kortweg CRW, werd opgericht in 1988. In de statuten wordt het doel van de stichting als volgt omschreven: ‘bevordering van de deelname aan cultuur door de inwoners van de gemeente Wierden’.

De organisatie kent een algemeen- en een dagelijks bestuur.

Het culturele programma wordt ingevuld door werkgroepen. De leden van de werkgroepen hebben allen een affiniteit met één van deelprogramma’s.

 

Doel van de Culturele Raad

De Culturele Raad Wierden is een door de gemeente gesubsidieerde Stichting, die als doel heeft de inwoners van gemeente Wierden (van alle leeftijden) met verschillende vormen van cultuur kennis te laten maken.

 

Wie maken deel uit van het bestuur?

Dagelijks bestuur

Voorzitter: Theo de Putter
Vice voorzitter: Marja Schuitemaker
Secretaris: Dineke Altink
Penningmeester: Gerard Bruins

 

Werkgroepen

Cultureel Café: Dineke Altink en Gerard van Dijk
Kindervoorstellingen: Marijke Stiggelbout en Wina Batterink
Kunstbus: Marja Wolters, Gezina Volkers, Andre Dikkeschei en Marieke Salakory
Kunstlezing: Lokke de Haan en Jeanne Bekkema
Muziek: Marianne Verhoeff
Talent van eigen bodem: Lilian Mekenkamp, Marja Schuitemaker, Eli Wijnterp en Marlous Heering
Webmaster: Monique Pluym

 

Informatie

Via lokale posters en de regionale pers wordt aandacht besteed aan de diverse programmaonderdelen.

 

Reageren

Wilt u reageren, commentaar geven of nadere informatie, stuur dan een mail naar info@cultureleraadwierden.nl

Het postadres van de Culturele Raad is:
Schepel 4
7641 JG Wierden