Cultureel Café

 

IconCultCafe

18 januari 2024

Noaberschap in Twente

Plaats:
Ontmoetingscentrum,
Spoorstaat 7,
Wierden
.
Aanvang:
19.30 uur.Entree:
€5,00, incl. koffie en Twentse lekkernij.

 

Kaarten zijn 2 weken voor de voorstelling te koop bij boekhandel Reterink in Wierden en Primera in Enter.

Noaberschap in Twente

Thema 
Ondernemers en vrijwilligers zijn essentieel voor uitvoering van Noaberschap en gemeenschapszin in een dorp. Zonder de inzet van ondernemers en vrijwilligers valt de samenleving stil. Ondernemers en vrijwilligers kunnen niet zonder elkaar en versterken elkaar.

Programma
Voor de pauze zal de historicus drs. Cor Trompetter spreken. Hij is bekend van veel boeken over de Twentse geschiedenis en recent van een lijvig overzichtswerk wat nog ontbrak over Twente, het standaard werk dat collega -historici uit Twente nooit schreven. Hij volgt in het boek natuurlijk de lijn  van de grote geschiedenis van Twente, maar laat vooral de impact daarvan zien op de gewone Twentenaar. Hoe is het hen al die eeuwen vergaan, wat weten eigenlijk van hem of haar?
Van uit historisch perspectief zal Cor Trompetter tijdens de lezing ingaan op het ontstaan van Noaberschap, gemeenschapszin, identiteit, rituelen en gebruiken in Twente. Hij zal met voorbeelden uit de historie aangeven, hoe dit is ontstaan en gegroeid in Twente en waarom het nog steeds belangrijke pijlers zijn voor onze samenleving.

Pauze

Na de pauze interviewt Henk Robben een tweetal bekende ondernemers die veel aan maatschappelijke betrokkenheid en gemeenschapszin doen te weten Freddy Nijhof en Maurice Roetgerink. Omdat vrijwilligerswerk eigenlijk uitvoering van Noaberschap is worden daarnaast ook twee belangrijke vrijwilligers die hun sporen op vele terreinen en thema’s hebben verdiend in Wierden te weten: Jenny Brunsman en Dirk Getkate.

Voor, in en na de pauze verzorgt Joey van Gelden een muzikaal optreden

De avond, die tevens wordt gezien als een gezellige nieuwjaarsbijeenkomst, wordt afgesloten met een gesprek met de zaal, waarbij kennis en ideeën worden gedeeld.

Plechelmus boek geschiedenis van twente

 

Afbeeldingsresultaten voor afbeelding cor trompetter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afbeeldingsresultaten voor afbeelding freddy nijhof

Afbeeldingsresultaten voor afbeelding maurice roetgerink

 

 

 

Binnen de Culturele Raad Wierden en de Historische Kring Wierden wordt met voldoening terug-gekeken op de lezingencyclus “Eens een Wierdenaar altijd een Wierdenaar” waarbij met bekende Wierdenaren (o.a. actrice Johanna ter Steege, opera-zangeres Johannette Zomer) werd ge-sproken over hun loopbaan en hun kijk op de samenleving.

Veel Wierdenaren hebben kunnen genieten van deze avonden. Om een vervolg te geven op deze succesvolle bijeenkomsten, worden ook in 2024 avonden ge-organiseerd toegankelijk voor àlle Wierdenaren met culturele en maatschappelijke onderwerpen. Met deze avonden hopen CRW en HKW een waardevolle bijdrage te leveren aan de leefbaarheid van Wierden. Op deze avond worden contacten gelegd , kennis en ideeën uitgewisseld.

 

IconCultCafe

 

Plaats:
Ontmoetingscentrum,
Spoorstaat 7,
Wierden
.
Aanvang:
20:00 uur, inloop vanaf 19:30 uur.
.
Entree:

Voorverkoop kaarten bij boekhandel Reterink in Wierden en Primera in Enter.